TO NYE UDGIVELSER
Beretning 2014
Renoveringer - færre svigt i renoveringer.
Ekstern projektgransk-ning - ny vejledning for bygherrer.
Opfølgning på eftersyn - digital indberetning af status.
Some description
Erfaringsformidling 2014
Vindtætte MgO-plader - indtil videre advares mod brug af disse.
Drift - gode råd fra et boligselskab, en kommune og fra fonden.
Retsafgørelser - sag om lavtliggende byggeri m.fl.
  Some description

 

FUGTSUGENDE VINDSPÆRREPLADER

Vi har iværksat flere undersøgelser i støttet boligbyggeri for at afdække hvilke pladeprodukter, det drejer sig om, og hvor og under hvilke omstændigheder, der er størst risiko for, at disse plader kan medføre fugtskader.

Resultaterne af de resterende undersøgelser vil løbende blive offentliggjort her på siden.

Følg hele sagen her
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk