TO NYE UDGIVELSER
Beretning 2014
Renoveringer - færre svigt i renoveringer.
Ekstern projektgransk-ning - ny vejledning for bygherrer.
Opfølgning på eftersyn - digital indberetning af status.
Some description
Erfaringsformidling 2014
Vindtætte MgO-plader - indtil videre advares mod brug af disse.
Drift - gode råd fra et boligselskab, en kommune og fra fonden.
Retsafgørelser - sag om lavtliggende byggeri m.fl.
  Some description

 

FUGTSUGENDE VINDSPÆRREPLADER

Vi har igangsat en række undersøgelser, og status pt. er overordnet, at alle typer MgO-plader, der kommer i kontakt med udeluften, suger fugt i vinterhalvåret, når den relative luftfugtighed i vinterhalvåret er høj.


Resultaterne af undersøgelser
ne vil løbende blive offentliggjort her på siden.

 

Følg hele sagen her
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk