FUGTSUGENDE VINDSPÆRREPLADER

MgO-plader er uegnede som vindspærre i det danske klima. Det er konklusionen i en rapport, som Byggeskadefonden har fået udarbejdet.


Der er opsat ca. 275.000 mMgO-plader som vindspærrer i almene nybyggerier og renoveringer siden 2010. De skal udskiftes i de fleste tilfælde.


Følg hele sagen her

to nye udgivelser

Beretning 2016

MgO-vindspærre-plader - langsommere skadeudvikling end
forventet.
Stabil økonomi - trods
store udgifter til især
MgO-skader.
Overblik - eftersyn og udviklingen i væsentlige svigt.

  Some description
Some description  Byggeteknisk erfaringsformidling

MgO-vindspærre-plader - overvågnings-program og pilotprojekt.
Krav til produkter i nye løsninger.
Byggevarer og CE-mærkning - valg af egnede byggevarer.
Tyndpuds på isolering.

 

første, principielle MGO-sag afgjort

Voldgiftsretten har den 21. juni 2017 i den første, principielle sag om MgO-vindspærreplader placeret ansvaret hos rådgiveren, fordi denne godkendte de nye og uprøvede MgO-plader uden at orientere bygherren i overensstemmelse med de særlige kvalitetssikringskrav. Entreprenøren blev frikendt, og det blev fastslået, at der ikke er tale om udviklingssvigt. Læs mere her

Link til kendelsen

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk