FUGTSUGENDE VINDSPÆRREPLADER

MgO-plader er uegnede som vindspærre i det danske klima. Det er konklusionen i en rapport, som Byggeskadefonden har fået udarbejdet.


Der er opsat ca. 275.000 mMgO-plader som vindspærrer i almene nybyggerier og renoveringer siden 2010. De skal udskiftes i de fleste tilfælde.


Følg hele sagen her

to nye udgivelser

Beretning 2016

MgO-vindspærre-plader - langsommere skadeudvikling end
forventet.
Stabil økonomi - trods
store udgifter til især
MgO-skader.
Overblik - eftersyn og udviklingen i væsentlige svigt.

  Some description
Some description  Byggeteknisk erfaringsformidling

MgO-vindspærre-plader - overvågnings-program og pilotprojekt.
Krav til produkter i nye løsninger.
Byggevarer og CE-mærkning - valg af egnede byggevarer.
Tyndpuds på isolering.

 

OPFORDRING TIL BYGNINGSEJERE
Bygningsejere med MgO-plader skal fastholde
reklamationer og indgå aftaler om suspension af forældelse/passivitet. Læs her

overvågning af Mgo-skader
MgO-skader er overvåget i vinteren 2015/2016.
Overvågningen genoptages i efteråret 2016. Læs her.

En typisk sagsgang
Læs her hvordan en typisk skadesag om MgO-plader forløber.

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk