Bygningsejers f orberedelse af 5-års eftersyn

 

Brug vores vejledning

Byggeskadefonden har udarbejdet en overskuelig vejledning for bygningsejere, der skal have udført 5-års eftersyn af deres byggeri.

Nogle hovedbudskaber i vejledningen er:

Statuskort om udbedring af svigt m.v.

Knap 4 år efter byggeriet blev afleveret, får bygningsejeren et statuskort fra Byggeskadefonden. Ejeren skal gennemgå byggeriet og blandt andet notere på statuskortet, om de svigt, der i fondens brev om 1-års eftersynet blev sat i gruppe 3, 4 og 5, er udbedret, og om der er reklameret overfor de ansvarlige. Vi bruger ejerens oplysninger til at forberede 5-års eftersynet.

Hvad er et 5-års eftersyn

Ved 5-års eftersynet kontrollerer vi, om svigt, der i vores brev om 1-års eftersynet blev sat i gruppe 3, 4 eller 5, er blevet udbedret. Vi registrerer også eventuelle skader, som ejeren har opdaget efter 1-års eftersynet. Arbejdet udføres af et uvildigt arkitekt- eller ingeniørfirma, som udpeges og betales af fonden.

C-eftersyn

Hvis der fortsat mangler dokumentation, eller der er mistanke om alvorlige problemer, kan der udføres et grundigere eftersyn, hvor f.eks lukkede tagkonstruktioner bliver åbnet.

Eftersynsrapport og konklusionsbrev

5-års eftersynet resulterer i en eftersynsrapport med tilhørende bemærkninger fra Byggeskadefonden. Det er bygningsejerens ansvar at følge op på eftersynet ved at reklamere over for eventuelt ansvarlige og få dem til at udbedre de svigt, der er omtalt i brevet og i eftersynsrapporten - og alle andre fejl og mangler.