HVILKE BYGGERIER ER OMFATTET
Byggeskadefonden omfatter alle boligbyggerier, som efter 30. juni 1986 har fået tilsagn om offentlig støtte. De nærmere regler står i lov om almene boliger m.v. 

Renoveringer, der støttes af Landsbyggefonden eller kommunen, og som er påbegyndt fysisk fra 1. juli 2011 er ligeledes obligatorisk omfattet af Byggeskadefonden. Øvrige renoveringer af støttede boligbyggerier kan tilmeldes frivilligt, hvis arbejderne er afleveret efter 1. juli 2011

 

BIDRAG TIL BYGGESKADEFONDEN
Bidraget til Byggeskadefonden udgør 1% af den senest godkendte anskaffelsessum inden byggeriets igangsættelse. Bidraget skal være Byggeskadefonden i hænde senest på byggeriets afleveringsdato, jfr. § 28 i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer” (AB 92). Byggeriet skal afleveres samlet.

Ved for sen indbetaling beregnes renter efter Almenboliglovens kapitel 11, §156C.

 

Some description

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk