Med virkning fra 1. juli 2011 omfattes renoveringsarbejder i byggerier med almene familie-, ældre- og ungdomsboliger, kollegieboliger samt friplejeboliger også af Byggeskadefonden. Der er i alt omkring 600.000 boliger i disse byggerier.

Ordningen er obligatorisk for renoveringer, der støttes af Landsbyggefonden eller kommunen, og som påbegyndes fysisk fra 1. juli 2011.

Øvrige renoveringer af støttede boligbyggerier kan tilmeldes frivilligt, hvis arbejderne afleveres fra 1. juli 2011.

Ansøgning/Indberetning til fonden

Udfyld ansøgningsskemaet for frivillige arbejder eller indberetningsskemaet for trækningsretsager.

Ansøgning skal ske, før renoveringen påbegyndes.

Ved påbegyndelse forstås det tidspunkt, hvor renoveringsarbejderne fysisk iværksættes, f.eks. ved at byggepladsen etableres.

Ansøgningen indsendes via fondens hjemmeside, hvorefter den vurderes, for at afklare om arbejderne er omfattet.

Ansøger modtager skriftlig besked om godkendelse/afvisning af ansøgningen/indberetningen via mail i løbet af 14 arbejdsdage.

Efter godkendelse af ansøgningen:

Byggeskadefonden overfører stamoplysninger m.v. fra bygningsejerens ansøgning/indberetning til BOSSINF Renovering, hvorefter Skema A oprettes med disse oplysninger.

Bygningsejeren skal herefter indberette følgende oplysninger til BOSSINF Renovering:

  • Skema A når fonden meddeler, at det er oprettet
  • Skema B når eller hvis licitationsresultatet foreligger/er godkendt
  • Faktiske påbegyndelses- og afleveringsdatoer når entreprenørerne har afleveret renoveringsarbejderne
  • Skema C når byggeregnskabet er godkendt

Byggeskadefonden godkender hhv. Skema A, B og C

Ved Skema B beregner vi et foreløbigt bidrag på grundlag af anskaffelsessummen heri.

Bygningsejeren modtager herefter opkrævning af foreløbigt bidrag - så vidt muligt 3-4 uger før den forventede afleveringsdag.

Ved Skema C beregner vi det endelige bidrag på grundlag af det endelige byggeregnskab, der er indberettet til BOSSINF Renovering.

Bygningsejeren modtager snarest herefter opkrævning af tillægsbidrag eller udbetaling af overskydende bidrag.

Læs mere om ordningen i vores vejledninger.