byggeskadeforsikring af renoveringer

Med virkning fra 1. juli 2011 omfattes renoveringsarbejder i byggerier med almene familie-, ældre- og ungdomsboliger, kollegieboliger samt friplejeboliger også af Byggeskadefonden. Der er i alt omkring 600.000 boliger i disse byggerier. 

Bidraget til fonden udgør 1 pct. af de samlede anskaffelsesudgifter inkl. moms til projektering, udførelse, gebyrer, byggelånsrenter m.v. for renoveringsprojektet.

Byggeskadefonden gennemfører 1-års (svigt)eftersyn og 5-års (kontrol)eftersyn efter samme retningslinier, som gælder for nybyggeri. Det betyder, at vi omkring 4 måneder efter afleveringen iværksætter 1-års eftersyn ved at antage et teknisk rådgiverfirma. Eftersynsfirmaet vil stikprøvevis gennemgå renoveringsarbejderne.

Byggeskadefonden dækker dækningsberretigede skader, som bygningsejeren ikke kan opnå aftaler om udbedring med de ansvarlige om. Anmeldelse om skadedækning skal ske på www.bsf.dk inden 20 år efter afleveringen.

 

obligatorisk ordning
Ordningen er obligatorisk for renoveringer, der støttes af Landsbyggefonden eller kommunen, og som påbegyndes fysisk fra 1. juli 2011. 

 

frivillig ordning
Øvrige renoveringer af støttede boligbyggerier kan tilmeldes frivilligt, hvis arbejderne afleveres fra 1. juli 2011

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk