BRUG VORES VEJLEDNING

Byggeskadefonden har udarbejdet en overskuelig vejledning for bygningsejere, der ønsker at anmelde en byggeskade. Du kan downloade vejledningen her på siden.

Nogle hovedbudskaber i vejledningen er:

Hvis skaden er sket

Nogle byggeskader kræver umiddelbar indgriben fra bygningsejeren. Der kan være risiko for personsikkerheden, eller der kan være behov for straks at begrænse en forværring af skadens omfang.

Bygningsejerens ansvar og handlepligt

Bygningsejeren har en pligt til at reagere og handle, når en byggeskade konstateres. Der skal reklameres overfor eventuelt ansvarlige rådgivere og entreprenører.

Forældelse og passivitet

Bygningsejeren kan miste sit krav om erstatning over for modparter, hvis han er passiv. Læs de nye regler om forældelse og passivitet her.

Anmeldelse af skade

Du kan åbne og udfylde et anmeldelsesskema i menuen til højre. Gem skemaet på din PC inden du udfylder data.

På listen Omfattede byggerier finder du de oplysninger der skal stå på anmeldelsesskemaet - j.nr., bygherre og afdeling.

Står dit byggeri ikke på listen er det muligvis ikke omfattet af Byggeskadefonden.