Når udbedringen af skaderne er færdige holdes en afleveringsforretning af rådgiveren, og der udarbejdes et byggeregnskab på en blanket.

Ejerens revisor reviderer regnskabet og forsyner det med en påtegning, hvorefter det indsendes til fonden. Her foretages en kontrol af regnskabet, herunder en gennemgang af byggeregnskabet i relation til byggeprogram og økonomisk ramme. 

Byggeregnskabet godkendes, fondens dækning beregnes og udbetales til ejerens bankkonto eller til en bank, hvis ejeren har meddelt transport til en bank. 
Godkendelsen sker i form af en ny afgørelse fra fonden. Denne afgørelse sendes som regel inden 3 uger efter modtagelsen af byggeregnskabet. Hermed afsluttes skadesagen i fonden. 

Byggeregnskabsblanketten og vejledning hertil findes i menuen til højre.