Orienteringsmøder

Byggeskadefonden afholder én gang årligt orienteringsmøder for eftersynsfirmaer og for almene bygherrer. På møderne gennemgås forskellige juridiske, tekniske og praktiske forhold vedrørende eftersynene.

 

Vi holder 5 møder for eftersynsfirmaer i efteråret 2013.

Møderne afholdes følgende steder:

24. oktober på Haraldskær ved Vejle

6. november på Koldkærgård i Aarhus

7. november på Hotel Hvide Hus i Aalborg

11. november hos Byggeskadefonden i København

19. november hos Byggeskadefonden i København

 

Programmer for orienteringsmøder:

2013 (Eftersynsfirmaer)

2012 (Eftersynsfirmaer)

2011 (Bygherrer)

2010 (Bygherrer)

2010 (Eftersynsfirmaer)

2009 (Bygherrer)

2009 (Eftersynsfirmaer)

2008 (Eftersynsfirmaer)

2007 (Bygherrer)

2007 (Eftersynsfirmaer)

2007 (Forretningsførere)

2006 (Bygherrer)

2006 (Eftersynsfirmaer)

2006 (Kontruktørforeningen)

2005 (Eftersynsfirmaer)

2004 (Bygherrer)

2004 (Eftersynsfirmaer)

2003 (Eftersynsfirmaer)