Hvad er et 1-års eftersyn

Byggeskadefonden gennemfører eftersyn af alt nyt, støttet boligbyggeri og renoveringer, der er omfattet af fondens obligatoriske eller frivillige ordning. Ved 1-års eftersynet gennemgås byggeriets tilstand og eventuelle svigt bliver registreret. Gennemgangen sker ved stikprøver, og arbejdet bliver udført af et uvildigt arkitekt- eller ingeniørfirma, som udpeges og betales af fonden.

 

Byggeskadefondens Eftersynsrapport

Eftersynsrapporten indeholder eftersynsfirmaets registrering af, om der er byggetekniske svigt og fokuserer på de bygningsemner, hvor eventuelle skader vil være dækningsberettigede hos fonden. Til rapporten hører en bilagsdel med kopier af relevante tegninger, fotos og en liste over de medvirkende parter.

 

Byggeskadefonden vurderer de væsentlige svigt og eventuelle skader, der er registreret i eftersynsrapporten. Rapporten sammenfatter registreringerne og giver bygningsejeren byggetekniske anvisninger og anbefalinger at handle efter.

 

Det er ejerens ansvar at følge op på eftersynet ved at reklamere overfor eventuelt ansvarlige og få dem til at udbedre både de svigt, der er omtalt i eftersynsrapporten - og alle andre fejl og mangler.

 

Brug vores vejledning

Byggeskadefonden har udarbejdet en overskuelig vejledning for bygningsejere, der skal have udført 1-års eftersyn af deres byggeri.

 

Bygningsejers særlige ansvar

  • At læse Byggeskadefondens vejledning grundigt igennem.
  • At forsyne eftersynsfirmaet med nødvendige data og oplysninger om byggeriet.
  • At følge op på 1-års eftersynet og bruge eftersynsrapporten til at reklamere overfor alle, der kan være ansvarlige for eventuelle svigt og eventuelle skader i byggeriet. Ejeren mister sine rettigheder over for de ansvarlige og får ikke dækning i Byggeskadefonden, hvis der udvises passivitet, som kan indtræde allerede efter 1-1½ år.
  • At undgå forældelse. 3 år efter ejeren er blevet bekendt med svigtet/skaden vil forholdet være forældet.

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk