organisationer

 

byg-erfa
BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet og bearbejdet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Hjemmesiden indeholder aktuelle anvisninger og vejledninger bygningsdel for bygningsdel.

 

duko
DUKO er en uvildig klassifikation af undertagsmaterialer og dampspærresystemer. Hjemmesiden indeholder information om materialerne og vejledning til at vælge hensigtsmæssige materialer til dit projekt.

 

byggecentrum
Byggecentrum er en selvstændig informationsvirksomhed, som formidler viden om byggeri, energi og miljø til professionelle i byggeriet. På hjemmesiden findes blandt andet information om aktuelle publikationer og kurser.

 

BvB
BvB står for Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og står for byggeskadeforsikring af ældre byfornyede ejendomme. Hjemmesiden indeholder information om fondens arbejdsområde og aktiviteter.

 

dansk byggeri
Dansk Byggeri er bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Dansk Byggeris 6.000 medlemsvirksomheder dækker alle led i bygge- og anlægsprocessen inden for byggeri, anlæg og industri.

SBi

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Hjemmesiden indeholder information om instituttets arbejdsområde og aktiviteter.

 

programmer

 

totaløkonomi
Model for beregning af totaløkonomi, foreløbig på bygningsdelene tag, facade og vinduer. Modellen er udviklet på initiativ af Boligselskabernes Landsforening og Byggeskadefonden med deltagelse af et driftspanel med repræsentanter fra almene boligorganisationer, Dansk Byggeri, Byggeskadefonden samt tekniske rådgivere. Programmet er udviklet i samarbejde med Funch Rådgivende Ingeniør ApS. Levetider fra www.levetider.dk er velvilligt stillet til rådighed af Grundejernes Investeringsfond.

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk