orienteringsmøder
Byggeskadefonden afholder én gang årligt orienteringsmøder for eftersynsfirmaer og for almene bygherrer. På møderne gennemgås aktuelle byggetekniske problemstillinger samt juridiske, tekniske og praktiske forhold vedrørende Byggeskadefondens eftersyn. Materialet fra de sidste to års møder kan findes nedenfor, ældre materiale kan findes i arkivet.materiale 2019

 

Der blev ikke afholdt orienteringsmøder i 2018


MATERIALE 2017

 

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk