HVILKE BYGGERIER ER OMFATTET
Byggeskadefonden omfatter alle boligbyggerier, som efter 30. juni 1986 har fået tilsagn om offentlig støtte. De nærmere regler står i lov om almene boliger m.v. 

Renoveringer, der støttes af Landsbyggefonden (inkl. brug af trækningsretsmidler) eller kommunen, og som er påbegyndt fysisk fra 1. juli 2011 er obligatorisk omfattet af Byggeskadefonden. Øvrige renoveringer af støttede boligbyggerier kan tilmeldes frivilligt, hvis arbejderne ikke er påbegyndt.

 

BIDRAG TIL BYGGESKADEFONDEN
Bidraget til Byggeskadefonden udgør 1% af den senest godkendte anskaffelsessum. Bidraget skal være Byggeskadefonden i hænde senest på byggeriets afleveringsdato, jfr. § 45 i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer” (AB 18).

Forfaldsdatoer på fakturaer er vejledende (baseret på den forventede afleveringsdato).

For fakturaer vedr. reviderede skema B, skema C og morarenter er betalingsfristen 30 dage netto.

Ved for sen indbetaling beregnes renter efter Almenboliglovens kapitel 11, §156C.

 

Nye boliger omfattet af fonden (Afd. A)      
         
  Bebyggelser Bebyggelser Boliger Boliger
  Primo 2020 Primo 2019 Primo 2020 Primo 2019
Ældreboliger 1.968 2.112 51.662 53.708
Familieboliger 1.588 1.626 37.735 37.864
Ungdomsboliger 253 262 14.281 14.029
Familie- og Ungdomsboliger 29 20 2.079 1.390
Familie- og Ældreboliger 18 17 766 673
Ungdoms- og Ældreboliger 4 4 186 186
Andelsboliger 248 311 4.593 5.515
I alt 4.108 4.352 111.302 113.365
         
Ca. 7.500 bebyggelser med ca. 138.000 boliger er ikke længere omfattet af
fondens dækning 20 år efter byggeriets aflevering.    
         
Renoveringer omfattet af fonden (Afd. B)      
         
  Renoveringer Renoveringer    
  Primo 2020 Primo 2019    
Obligatoriske 1.265 1.154    
Frivillige 451 428    
I alt 1.716 1.582    Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk