byggeskadeforsikring af renoveringer

Med virkning fra 1. juli 2011 omfattes renoveringsarbejder i byggerier med almene familie-, ældre- og ungdomsboliger, kollegieboliger samt friplejeboliger også af Byggeskadefonden. Der er i alt omkring 600.000 boliger i disse byggerier. 

Bidraget til fonden udgør 1 pct. af de samlede anskaffelsesudgifter inkl. moms til projektering, udførelse, gebyrer, byggelånsrenter m.v. for renoveringsprojektet.

Byggeskadefonden gennemfører 1-års (svigt)eftersyn og 5-års (kontrol)eftersyn efter samme retningslinier, som gælder for nybyggeri. Det betyder, at vi omkring 4 måneder efter afleveringen iværksætter 1-års eftersyn ved at antage et teknisk rådgiverfirma. Eftersynsfirmaet vil stikprøvevis gennemgå renoveringsarbejderne.

Byggeskadefonden dækker dækningsberretigede skader, som bygningsejeren ikke kan opnå aftaler om udbedring med de ansvarlige om. Anmeldelse om skadedækning skal ske på www.bsf.dk inden 20 år efter afleveringen.

 

obligatorisk ordning

Ordningen er obligatorisk for renoveringer, der støttes af Landsbyggefonden eller kommunen (bl.a. helhedsplaner og renoveringer med trækningsretsmidler). Tilmelding skal ske på Byggeskadefondens Portal - https://portal.bsf.dk/


frivillig ordning

Øvrige renoveringer af støttede boligbyggerier kan tilmeldes frivilligt. Tilmelding skal ske på Byggeskadefondens Portal - https://portal.bsf.dk/


Specielt for renoveringer med helhedsplan

Når Landsbyggefonden opretter et tilsagn i BOSSINF Renovering vedr. en helhedsplan skal evt. trækningsretsmidler tilmeldes særskilt hos Byggeskadefonden, ligesom den ustøttede del kan tilmeldes frivilligt.

Herefter åbner vi for et tilsagn (skema A) i BOSSINF Renovering, hvor denne del af renoveringens økonomi angives.

Det vil sige, at der i BOSSINF Renovering vil være 2 tilsagn på renoveringen.

Når skema B er på plads importerer Byggeskadefonden data fra tilsagnene i BOSSINF Renovering. Herefter kører de som en samlet sag og med samlet eftersyn.


Kend forskel på tilsagnene i BOSSINF Renovering

Tilsagn vedr. helhedsplaner, oprettet af Landsbyggefonden, starter i BOSSINF Renovering med kommunenr. og herefter 91

Tilsagn vedr. frivillige arbejder og trækningsret, oprettet af Byggeskadefonden, starter i BOSSINF Renovering med kommunenr. og herefter 92


Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk