alle skader skal anmeldes på vores portal. Vi modtager ikke længere anmeldelser sendt pr. post eller mail.

 

anmeldelse af byggeskade
Ved anmeldelse af en byggeskade skal bygningsejeren udfylde fondens standardskema og vedhæfte relevante bilag på Byggeskadefondens portal.

  • Hvor finder jeg anmeldelsesskemaet på Portalen?
    På Portalen: Vælg sagsoversigt i menuen - find den afdeling du vil anmelde skader på og klik på fanen skadesager. Vælg "anmeld skade". Vi anbefaler, at du læser vores vejledning om "anmeldelse af byggeskade" inden du anmelder en skade.


Nogle skader kræver umiddelbar indgriben fra bygningsejeren. Der kan være risiko for personsikkerheden eller der kan være behov for straks at begrænse en forværring af skadens omfang.

 

ikke alle skader dækkes
Det er langt fra alle skader i et byggeri, som dækkes af Byggeskadefonden.
Bygningsejeren bør derfor undersøge dækningsreglerne grundigt inden eventuel anmeldelse af byggeskade.

 

Brug vores vejledning
Byggeskadefonden har udarbejdet en overskuelig vejledning for bygningsejere, der skal anmelde en byggeskade til fonden.

 

Bygningsejerens særlige ansvar

  • At læse Byggeskadefondens vejledning grundigt igennem
  • At gribe ind straks, hvis skader kan indebære risiko for at true personsikkerhed
  • At tage initiativ til at begrænse en forværring af skadens omfang
  • At reklamere overfor eventuelt ansvarlige rådgivere og entreprenører, så forældelse af reklamation efter 3 år undgås


     

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk